Choď na obsah Choď na menu
 


 RodinyMať internetovú rodinu. To je želanie mnohých študentov. Medzi ľuďmi, ktorí si rodinu zakladajú by malo byť nejaké puto, mali by byť dobrí kamaráti. Rodina sa nezakladá kvôli tomu, že chcete vynikať niečím, čo iní nemajú. Preto nemusia byť niektoré rodinné vzťahy schválené. Musíte aj poznať pravidlá, ktoré sa rodín týkajú.
Ak chcete byť s niekým rodina, musíte kontaktovať Komisárov pre rodinné záležitosti! Jedine ten vám môže dať povolenie na založenie rodiny. Ak je však všetko v poriadku, stanete sa rodinou.
Keď budete rodina, budete musieť mať rovnaké priezvisko, musíte si členov rodiny zapísať do svojho profilu .
Žiadosti posielajte komisárkam v podobe úradného dokumentu na adresu        
vivien-rsc@azet.sk . Prosíme, aby žiadosť mala aj nejakú formu .


Biologické deti

- Len kvalifikovaní čarodejníci (čiže žiadni študenti) môžu mať deti.
- Biologické deti môžete mať len ak máte partnera, nemusíte byť manželia.
- Rodiť môžete len v chronologickom slede - nemôžete najprv porodiť prváka a potom tretiaka.
- Dieťa môžete mať len raz za rok (mesiac).
- Ak chcete mať dvojčatá, študenti musia byť v rovnakom ročníku.
- Tehotenstvo by malo trvať 3 týždne, nemôžete otehotnieť a porodiť deti len tak odrazu. 
- Ak je študent vo vyššom ročníku, (alebo už doštudoval) čarodejníci ho už nemôžu zobrať za svoje dieťa a neprijímajú sa žiadne špekulácie, ako by sa mohol stať ich dieťaťom (napr. že sa po pôrode stratil v nemocnici, a iné).
- Svoje budúce dieťa nemôžete označovať menom, napr. "Mne sa narodí [meno študenta]". Tiež budúce dieťa nesmie hrať RPG o tom, že "sa práve nachádza v mamičkinom brušku a kope ju" atď.
- Pokiaľ nemáte manžela/ku môžete mať 3 biologické deti. Manželia môžu mať maximálne 11 detí.
- V jednej rodine môže existovať len 6 generácie s rovnakým priezviskom: matka/otec, deti, vnúčatá, pravnúčatá, pra-pravnúčata a pra-pra-pravnúčata . Ak aj pra-pra-pravnúčatá, 6. generácia, chcú mať deti, musia sebe aj svojmu dieťaťu zmeniť priezvisko - nemôžu nosiť meno svojej rodiny. (Pravidlo zabraňuje, aby sa "premnožili" rodové priezviská.)
- Pokiaľ sa už narodia rodine dvojčatá, môže medzi nimi vzniknúť postupom času max. rozdiel 2 ročníky. Čiže dvojičkami ešte môžu byť napr. prvák a tretiak, ale nie prvák a štvrták. Ak sa to stane, automaticky už nie sú dvojičkami a pokladajú sa za obyčajných súrodencov.

Adopcia detí

- Len kvalifikovaní čarodejníci (čiže žiadni študenti) si môžu adoptovať deti.
- Čarodejníci, ktorí si chcú adoptovať dieťa, musia byť kvalifikovaní najmenej 2 roky (2 mesiace).
- Za jeden rok (mesiac v skutočnosti) si môžete adoptovať jedno dieťa.
- Adoptovať si môžete len študenta, ktorý sa ešte nedostal do šiesteho ročníka (šiestaka si už adoptovať nemôžete).
- Ak si chcete adoptovať dvojčatá, musia byť v rovnakom ročníku.
- Jeden čarodejník si môže adoptovať 2 deti, partneri (aj manželia) si môžu adoptovať maximálne 6 detí.
Výnimka: Pokiaľ sú traja alebo štyria súrodenci (študenti do 5. ročníka - teda šiestaci už nie) a tento ich rodinný zväzok trvá minimálne 5 týždňov, môže si ich adoptovať aj jeden čarodejník a môže ich adoptovať naraz. Nemôže si adoptovať len jedného zo súrodencov, pretože by roztrhol ich rodinu.

 


Súrodenci

- Aspoň jeden zo súrodencov musí byť študent (keď sa podáva žiadosť). 2 kvalifikovaní ľudia sa nemôžu stať súrodencami (povolí sa im to len v naozaj výnimočných prípadoch, ak ide o dôležité roleplay).
- Ak chcete byť dvojčatá, musíte byť v rovnakom ročníku. Musíte sa rozhodnúť, či budete jednovaječné (musíte byť aj v rovnakej fakulte) alebo dvojvaječné.
- Ak nemáte na Rokforte rodičov, môžete mať maximálne 3 súrodencov.
- Biologickí vlastní súrodenci (tí, ktorí majú oboch rodičov spoločných), musia byť rovnakej rasy (tu na Rokforte máme aj tak len jednu rasu , ČLOVEKA). Biologickí nevlastní súrodenci (tí, ktorí majú spoločného len jedného rodiča) musia byť  tiež rovnakej rasy

Svadby

- Len kvalifikovaní čarodejníci (čiže žiadni študenti) môžu mať svadbu.
- Svadby sa konajú v Rokvillskom kostolíku, ale na požiadanie sa môžu konať aj na inom mieste (vonkajšie svadby).
- Ak si chcete zobrať postavu, ktorá na Rokforte neexistuje (outsider), môže sa konať len vonkajšia svadba.
- Všetky svadby si dobre premyslite. Neberte si niekoho len preto, aby ste niekoho mali.
- Všetky manželstvá sú monogamné! Nemôžete mať viac manželov/manželiek naraz.
- Povolene sú len heterosexuálne manželstvá (muž+žena).
- Podľa zákona Ministerstva mágie, manželka zvyčajne preberá priezvisko po manželovi, ale v niektorých prípadoch môže prevziať manžel priezvisko po žene, či si dokonca vytvoriť nové vlastné priezvisko.

Rozvody

- Pred podaním žiadosti o rozvod by mali manželia vážne pouvažovať o dôvodoch, prečo sa chcú rozviesť. Reálne dôvody by nemali zasahovať do manželskej roleplay na Rokforte. Preto by sa mali poriadne zvážiť svadby, aby bolo rozvodov čo najmenej.
- Rozvod s outsiderom by mal mať takisto dobré dôvody.
- Nie všetky rozvody budú vybavené okamžite. Rozvod prebehne podľa vážnosti dôvodov, ktoré partneri predložili. Budú sa prejednávať aj záležitosti ohľadom starostlivosti o deti.
- Manželia si po rozvode musia zmeniť meno na svoje pôvodné.

Krstní rodičia

- Jedno dieťa môže mať maximálne 2 krstných rodičov.
- Krstný rodič by mal mať dobré vzťahy s celou rodinou krstného dieťaťa.
- Ak chcete mať krstných rodičov, komisárky pre rodinné záležitosti o povolenie nemusíte žiadať.

Outsideri

- Outsider je vaša vymyslená postava, ktorá na Rokfort nechodí a nemá tu vytvorené konto, slúži len pre vašu roleplay.
- Po podaní žiadosti môžete mať s outsidermi akýkoľvek rodinný vzťah.
- Vzťahy s outsidermi iných ľudí nie sú povolené - jediné možné prípady sú, ak máte dieťa s outsiderom niekoho iného.
- Outsider sa neskôr môže stať rpg postavou na Rokforte

RPG postavy

- RPG postava na Rokfort chodí a má tu vytvorené konto.
- Všetky RPG postavy musia stále hrať roleplay.

Neplatné rodinné vzťahy

- Nikto nesmie oslovovať svoju budúcu rodinu ako "budúca sestra, budúci syn" či iné podobné oslovenia. To platí pre všetky rodinné vzťahy okrem budúcich manželov. Ak je dvojica zasnúbená, môžete im hovoriť "budúci manžel" a tomu podobné.
- Zväzky ako bratranec, teta, nevlastná sestra a iné nie sú povolené, pokiaľ medzi vašimi rodinami na Rokforte neexistujú žiadne spojenie.
- Nikdy sa nepýtajte ostatných, či si vás adoptujú. Je to vrcholne neslušné popýtať človeka, ktorého vôbec nepoznáte a rozprávate sa s ním prvýkrát, aby vás adoptoval. Človek, ktorý si vás bude chcieť adoptovať, sa vás opýta sám. To isté platí pre súrodenecké vzťahy.
- Nikoho nesmiete uvádzať ako svoju rodinu, pokiaľ vám to nepovolí Komisia pre rodinné záležitosti.