Choď na obsah Choď na menu
 


 

"Nemusíte urobiť nič iné, len si sadnúť na túto stoličku a položiť na hlavu TRIEDIACI KLOBÚK" vraví profesor Albus Dumbledore

Obrázok

 

Pieseň triediaceho klobúka:

 

Možno sa vám nepozdávam,

nie som klobúk krásavec,

som však hlava otvorená,

nad slnko to jasná vec.

 

Nie som čiapka z kožušinky,

ani lesklý cilinder,

zato som však taký klobúk,

čo vie všetko, to mi ver!

 

Z krásy toho nemám mnoho,

ovládam však veľa tém,

len čo si ma nasadíte,

budúcnosť vám predpoviem.

 

V INCENDIU, tam sa zídu

údatní a odvážni,

čo statočne s chrabrým sdcom

uskutočnia dávne sny.

 

V ETRE, tam je taktiež

pre poctivcov miesta dosť,

pre tých, ktorí vždy si splnia

svoju školskú povinnosť.

 

Mnohí budú v ACQUE,

predsa hlavy bystré ste,

tam vždy posielam len takých,

čo majú um na mieste.

 

No aj v takej TERRE

nebývajú žiaci zlí,

do aleluja sa drvia,

aby svoj cieľ dosiahli.

 

Nasaďte si teda klobúk,

ktorý všetko uhádne,

vedzte, že ste v dobrých rukách,

myslí mi to parádne !

 

 

Pravidlá Rokfortu

 

Toto sú pravidlá Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Možno sa vám všetky nepáčia, ale v každom prípade ich musíte dodržiavať, inak vám bude hroziť vylúčenie.

1. Každý človek sa môže registrovať iba raz. Ak sa zistí, že má vytvorených viac kônt, všetky budú vymazané. (Nerátajú sa kontá RPG postáv, ktoré boli schválené riaditeľkou Rokfortu).

2. Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci sú si rovní. Nikto nemá právo vyvyšovať sa nad iných, pretože má vyššie postavenie, alebo len preto, že druhý človek je od neho mladší a neskúsenejší. Nikto sa nesmie vyhrážať druhému, tiež ho nesmie urážať. Za porušenie pravidla dostane žiak/kvalifikovaný čarodejník trest a bude mu odobratých 10 bodov. Ak pravidlo poruší trikrát, bude vyhodený.

3. Zakazuje sa používať nadávky (aj v ich skrátenej či "vyhviezdičkovanej forme) na každom mieste školy. Tomu, kto poruší toto pravidlo, bude strhnutých 15 bodov a udelený trest. Ak pravidlo poruší trikrát, bude vyhodený.

4. Žiaci nesmú vo Veľkej sieni a vo fakultnej klubovni poslať link (adresu inej stránky/url/odkaz) bez povolenia profesora, ministra alebo iného kvalifikovaného čarodejníka (ak sa nablízku žiaden z nich nenachádza, môžete požiadať o povolenie prefekta). Za porušenie pravidla sa strháva 5 bodov.

5. Je zakázané zverejňovať svoju literárnu tvorbu vo fakultnej klubovni, na fóre či vo Veľkej sieni bez povolenia riaditeľky či vedúceho fakulty. Ak bude tvorba zverejnená bez povolenia, žiak/čarodejník príde o 10 bodov. (Nikto nesmie posielať literárnu tvorbu cudzieho človeka pod svojím menom, pretože je to porušovanie autorského práva).

6. Zapĺňanie Veľkej siene a fakultnej klubovne opakujúcimi sa správami, priveľmi dlhým textom a nadmerným množstvom smajlíkov (podľa usúdku kompetentných osôb) sa trestá strhnutím 10 bodov.

7. Vo Veľkej sieni a fakultnej klubovni je zakázané baviť sa (písať si) o záležitostiach iných stránok s tématikou Harry Potter rpg (napr. či ste odovzdali kvízy, poslali domáce úlohy, atď). Porušenie pravidla sa trestá strhnutím 10 bodov.

8. Vo Veľkej sieni sa kúzla majú používať rozumne, a hlavne to s nimi netreba preháňať. Kto poruší pravidlo, pripraví fakultu o 10 bodov a seba o prútik. (podľa usúdku kompetentných osôb)

9. Nikto nesmie zneužívať privilégiá, ktoré získava postupom na vyššiu pozíciu/do vyššieho ročníka. Ak sa zistí porušovanie tohto pravidla, svoje miesto budete musieť opustiť/vrátiť sa o ročník nižšie, prípadne budete vyhodený. (podľa usúdku kompetentných osôb)

10. Je zakázané rozosielať soviou poštou reťazové správy! Ak porušíte toto nariadenie, prídete o 10 bodov. (Ak neviete, čo sú reťazové správy, kontaktujte svojho vedúceho)

11. Dodržiavajte pravidlá RPG!

Tresty:

3x a DOSŤ! Aj keď sú pravidlá všetkým k dispozícii, je všeobecne známe, že len málokto ich ovláda.

Ak bude niekto prichytený pri porušení ktoréhokoľvek pravidla, bude upozorený RAZ. Keď sa z upozornenia neponaučí a pravidlá poruší aj druhýkrát, bude mu udelený prináležitý trest (podľa rozsahu priestupku). Ak nebude stačiť ani toto opatrenie, užívateľ bude vyhodený z Rokfortu.

Toto rozhodnutie platí pre všetkých rovnako a nebude sa prihliadať na nič a na nikoho, či už je to študent, či kvalifikovaný čarodejník.

 

Fakulta, ktorá ma na konci šk. roka najviac trestov, nemôže získať fakultný pohár!

 

Riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky a Minister mágie majú konečné slovo, ak dôjde ku konfliktu s pravidlami. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť pravidlá.

 

 

 

1. časť - POVINNOSTI ŠTUDENTOV


1. Študent je povinný vypracovávať domáce úlohy, ale len v tom prípade, pokiaľ nemá ospravedlnenie, prečo nemohol vypracovať domácu úlohu.


2. Študent je povinný správať sa úctivo k profesorom a spolužiakom.


3. Študent je povinný vykať profesorom, pokiaľ ich nepožiada o tykanie.

4. Študenti nesmú používať vulgarizmy. Inak im hrozí strata bodov, po viacerých vylúčenie z Rokfortu . 


5. Študenti musia mať na konci roka určitý počet bodov, ak nemajú, nepostupujú do ďalšieho ročníka (5. a 7.ročník robí na konci roka skúšky).


6. Študenti nesmú urážať a ubližovať spolužiakom, a už vôbec nie profesorom.


7. Študenti nesmú nikdy písať v cudzom mene vulgarizmy ani podobné nezmysly.


8. Študenti nesmú prezrádzať heslá do klubovní, či vymýšľať nejaké spôsoby, ako sa dostať do im neprístupných miestností. Nesmú si navzájom pomáhať s domácimi úlohami či skúškami.


9. Študenti musia rešpektovať prefektov a mať k nim úctu tak, ako k profesorom.

2. časť - PRÁVA ŠTUDENTOV


1. Študent má právo priateliť sa s ostatnými.

2. Študent má právo založiť si vlastnú rodinu. Pravidlá sa dočítate
v KNIŽNICI v knihe i-Rodiny .

3. Študent má právo požiadať kedykoľvek o pomoc profesorov či prefektov.

4. Študent má právo navštevovať areál Rokfortu.

6. Študent má právo zostať počas Vianoc v Rokforte.

3. časť - POVINNOSTI PROFESOROV


1. Profesor musí zostavovať hodiny min. raz za 2 týždene.

2. Profesor musí kontrolovať domáce úlohy študentov a spravodlivo im prideliť známku a príslušné body.

4. časť - PRÁVA PROFESOROV


1. Profesor smie strhávať body.

2. Profesor smie udeľovať tresty.

3. Profesor smie po dohode s riaditeľom vylúčiť študenta/ov zo školy .

4. Profesor smie dať raz do týždňa kvíz na galeóny, inak musia byť kvízy na body.

 

Registrácia